วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

good bedpool for you

เซี่ยสินซับขี่ม้า เหล่าภรรยานำบุตรธิดาแยกย้ายโดยสารรถม้าหก คัน อยู่ท่ามกลางการอารักขาขององครักษ์และบ่าวไพร่ เดินทางกลับ บ้านพักร้อนภูเขาฉือเหล่า เพิ่งมาถึงกลางทาง ที่เบื้องหน้าบังเกิดเสียง ดีดสีตีเป่า ปรากฏ
ขบวนรับเจ้าสาวขบวนหนึ่งสวนทางมา
เหล่าองครักษ์คิดเข้าไปตวาดสั่งให้พวกมันหลีกทาง เซี่ยสินขิง ห้ามปรามไว้ กล่าวว่า “การแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งในชีวิต พวกเราบังคับรถมาข้างทาง ให้พวกมันผ่านไปก่อน”
องครักษ์ติดตามรับดำ โซฟาลม พกพาเป็ดทางให้ผ่าน ขบวนรับเจ้าสาวไม่ทราบ ว่าเซี่ยสินเป็นใคร ยังคงดีดสีตีเป่าผ่านไป เชียสินเห็นเจ้าบ่าวสวมชุด สีแดง คลุมแพรต่วนสีแดง ยังชี้ชวนให้ฉีหมิงเอ๋อชมดู
รอจนขบวนรับเจ้าสาวผ่านไป รถม้าค่อยเดินทางต่อ เดินทางไม่ ถึงห้าลี้ ก็พบเห็นขบวนรับเจ้าสาวอีกขบวนหนึ่ง เซี่ยสินจึงกล่าว “ไม่ ทราบวันนี้เป็นวันมงคลใด กลับมีผู้คนแต่งงานกันมากมายถึงเพียงนี้”
ไม่ทันขาดดำ ที่ปากทางแยกมีขบวนรับคัวเจ้าสาวกลับบ้านเจ้า บ่าวอีกขบวนหนึ่ง ขบวนทั้งสองขบวนบวกกับขบวนรถของเซี่ยสินยึด ครองท้องถนนจนหมดสิ้น เสียเวลาอยู่ครึ่งค่อนวัน ขบวนทั้งสองค่อยผ่าน ไป
เซี่ยสินเห็นฉีหมีงเอ๋อนั่งพิงหน้าต่างรถ เหม่อมองทิวทัศน์นอกรถ จึงกุมมือนางไว้ ถามว่า โซฟาเป่าลม lazada“เป็นไร เห็นผู้อื่นแต่งงาน ชวนให้หวนรำลึก นึกถึงหรือ?”
ฉีหมีงเอ๋อเหลียวหน้ามายิ้มให้กล่าวว่า “ยังกล่าวอีก วันนั้นวุ่นวาย ตั้งแต่เข้าจรดคร พิธีรีตองมากมาย ผู้อื่นเหน็ดเหนื่อยจนสายคัวแทบ ขาด ผู้ใดหวนรำลึกนึกถึงอีก ข้าพเจ้าเพียงเหลือบเห็นยอดเขาลูกนั้น จึง ชมดูจนเคสิบเคลิ้ม ท่านเห็นว่ามันคล้ายอะไร?”
เซี่ยสินมองตามสายตานาง ทั้งมองชีายมองขวา มองบนมองล่าง แล้วกล่าว “คล้ายกับหอยสังข์”
ฉีหมีงเอ๋อค้อนมันวงหนึ่ง หยางไหวเอื่ยนซึ่งอยู่ข้างกายมารดาคืบ คลานขึ้นมา ราร้องมองดูพลางใช้เท้าเหยียบต้นขามารดา ยื่นศีรษะออก นอกหน้าต่าง มองลูอยู่ครึ่งค่อนวันแล้วกล่าว “เหนียง ภูเขาลูกนั้นคล้าย เต่าใหญ่
ตัวหนึ่ง”
ฉีหมิงเอ๋อเหลือกตาขึ้น กล่าวว่า “เราจะช้าเร็วต้องถูกพวกเจ้า สองพ่อลูกก่อกวนจนคลั่งใจตาย”
เชี่ยสินกล่าวว่า “ท่านเห็นว่ามันคล้ายอันใด?”
ฉีหมิงเอ๋อชม้ายมองมัน ดวงตาทอประกายความรัก กล่าวว่า “ท่าน ดูยอดเขาลูกนั้น intex ที่นอนเป่าลมคลับคล้ายภูเขาบนเอี้ยนซานซึ่งพวกเราพบกันเป็นครั้ง แรกหรือไม่?”
เซึ่ยสินคล้อยตามคำหนึ่ง ฉีหมิงเอ๋อต้อนมันอีกวงหนึ่ง กล่าวว่า “มองลูก็ทราบว่าท่านกล่าวไม่ตรงกับใจ”
ยามนั้นหยางไหวเอี่ยนหดศีรษะกลับมา กล่าวว่า “แด (ท่านฟอ) เหนียง (ท่านแม่) ขบวนเมื่อครู่กลับมาแล้ว”
เซึ่ยสินงงงันวูบทอดตามอง ที่แท้เป็นขบวนรับเจ้าสาวอีกขบวน หนึ่ง ขบวนรับเจ้าสาวล้วนประตับประดาด้วยแพรแดง โซฟาเป่าลม intex 68881จัดคณะดีดสีตีเป้า เด็กทารกไหนเลยจำแนกออก ยังเช้าใจว่าขบวนรับเจ้าสาวที่เพิ่งผ่านไป ย้อนกลับมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น